Jak postupovat při prodeji auta?

Rádce pro prodej auta

1. Vytvoření inzerátu

 

Vložit inzerát

2. Připravit si kupní smlouvu

Našimi právníky prověřenou Kupní smlouvu nabízíme zdarma.

Smlouva ke stažení

3. Evidenční kontrola

Před samotným přepisem auta na nového vlastníka je nutné s vozidlem ještě absolvovat evidenční kontrolu, která prověří, zda skutečný stav vozidla souhlasí s údaji v technickém průkazu.
Protokol o evidenční kontrole budete muset předložit při přepisu vozidla.

 

Evidenční kontrola

 

4. Přepis vozidla na nového majitele

Nejdůležitějším krokem při prodeji vozidla je jeho přepis na nového majitele. Ten je v současné době poměrně jednoduchý. Není potřeba dodržet místní příslušnost úřadu a nemusí při něm být přítomny obě strany.

Přehlášení vozidla na nového majitele je možné provést na dopravním odboru jakéhokoli úřadu obce s rozšířenou působností, bez ohledu na bydliště či sídlo prodávajícího. K provedení úředního úkonu postačí přítomnost jedné strany (prodávajícího nebo kupujícího) – v případě, že bude mít s sebou úředně ověřenou plnou moc druhé strany.

Společně s formulářem žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla je nutné na úřadu předložit:

  • velký i malý technický průkaz
  • protokol o evidenční kontrole
  • zelenou kartu jako doklad o sjednaném -povinném ručení
  • kupní smlouvu
  • doklady totožnosti přítomných osob
  • případně úředně ověřenou plnou moc druhé strany

5. Zrušení povinného ručení

Posledním krokem, který musíte učinit, je zrušení pojištění prodaného vozidla. Na základě kopie technického průkazu, kde je již uveden nový majitel, zrušíte jak povinné ručení, tak havarijní pojištění. Pojištění nezaniká automaticky a nelze jej převést na jiné auto nebo nového majitele.

Přejeme úspěšný prodej.

Za tým Bez-Bazaru
Tomáš Stejskal