Pravidla a Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“)

I.
Které osobní údaje, proč a jak o Vás zpracováváme?

Tímto souhlasíte, abychom zpracovávali tyto kategorie Vašich osobních údajů/Vaše osobní údaje („Osobní údaje“):

  • osobní údaje spojené s inzercí (jméno, kontaktní údaje, …)
  • informace cookies poskytnuté vaším internetovým prohlížečem
  • další údaje spojené s provozem inzertního webu (ip, verze browseru a os, ...)

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pro tyto účely:

Tyto informace budou zpracovávány za účelem provozu inzerce a poskytnutí dat případnému zájemci.

Vedle výše uvedených účelů, které tvoří funkční celek a bez jejich provázanosti a udělení souhlasu pro všechny z nich, nelze naše služby poskytovat. Můžete však také dobrovolně zvolit jeden z těchto vedlejších způsobů užití Vašich Osobních údajů, které však pro platné uzavření tohoto souhlasu nejsou povinné a slouží pouze k dalšímu zkvalitňování našich služeb či k poskytování služeb doplňkových.

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu.

Na základě zpracování Vašich Osobních údajů budeme některá naše rozhodnutí provádět tak, že budou založená výhradně na automatizovaném zpracování, a to zejména profilování, které bude probíhat pomocí portálu bez-bazaru.cz

 

II.
Komu Vaše Osobní údaje poskytneme?

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují

  • serverové, webové, cloudové nebo IT služby
  • účetní služby
  • případně platební brány a úvěrové společnosti (to jen v případě požadavku zákazníka)

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele Osobních údajů jmenovitě.

 

III.
Kde nás můžete kontaktovat?

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na emailové adrese gdpr@bez-bazaru.cz

Na výše uvedenou kontaktní adresu se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů ke zlepšení našich právních služeb, v případě stížností na kvalitu našich právních služeb či v případě uplatnění Vašich práv.

 

III.
Dohlíží na činnosti zpracování Osobních údajů nějaký úřad?

Ano, naše Společnost podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud nabydete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se zákonem, máte právo podat stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

 

IV.
Jak dlouho budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat?

Tento Souhlas udělujete na dobu trvání poskytování služeb mezi Vámi a námi a dále po dobu maximálně 2 let od ukončení poskytování služeb.

 

VI.
Můžu souhlas odvolat?

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím emailové adresy gdpr@bez-bazaru.cz, kde vyplníte minimálně své identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj souhlas.

Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

 

VII.
Marketingové zpracování

Váš email využíváme také za účelem přímého marketingu – zasílání novinek a obchodních sdělení.

V případě, že jste naším zákazníkem, můžeme využívat Váš email pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se našich vlastních obdobných výrobků nebo služeb, i bez Vašeho výslovného souhlasu.

Odběr veškerých našich obchodních novinek a sdělení (emailů s inspirací, novinkami, nabídkou produktů a služeb) můžete kdykoli ukončit pomocí odhlašovacího odkazu v každém emailu který vám zasíláme nebo jednoduchým emailem adresovaným na gdpr@bez-bazaru.cz s textem „Nechci emaily.“